Kameraövervakning i Stockholm – Främjar trygghet eller övervakningssamhälle?

27 april 2023 Julia Zsiga

Kameraövervakning är något som blivit allt vanligare i Stockholm. Från köpcentrum och parker till tunnelbanestationer och offentliga platser, kameror är numera en del av stadens landskap. Men frågan är om kameraövervakning verkligen främjar trygghet eller om det snarare är en del av det ökande övervakningssamhället? I den här artikeln kommer vi att utforska detta ämne och försöka ta reda på vad kameraövervakning egentligen innebär för stockholmarna.

Kameraövervakningens syfte

Syftet med kameraövervakning i Stockholm är att skapa en säkrare miljö för stockholmarna. Kameror kan användas för att övervaka brottsplatser och identifiera förövare. Genom att installera kameror på offentliga platser kan också brottsförebyggande åtgärder sättas in för att minska brottsligheten.

Det finns även andra fördelar med kameraövervakning. Kameror kan exempelvis användas för att övervaka trafiken och säkerställa att trafikreglerna följs. De kan också användas för att övervaka offentliga platser för att upptäcka och hantera eventuella olyckor eller incidenter.

Kameraövervakning Stockholm

Övervakningssamhället

Trots fördelarna med kameraövervakning finns det många som ser det som en del av det ökande övervakningssamhället. Många oroar sig för integritetsfrågor och att deras personliga frihet kan inskränkas om de övervakas konstant.

Dessutom kan kameraövervakning vara missvisande. Det finns alltid risk för felaktig identifiering och missbruk av kameror kan leda till obehagliga situationer. Det finns också risker för att personuppgifter kan läcka ut eller missbrukas på olika sätt, vilket i förlängningen kan skada individen och samhället i stort.

Lagstiftning och reglering

I Sverige finns det lagar och regler för hur kameraövervakning får användas. Kameror får endast användas i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller för att skydda personer och egendom. Kameror får inte användas för att övervaka allmänheten eller för att insamla information om enskilda personer.

För att använda kameraövervakning krävs tillstånd från Datainspektionen och det är även viktigt att informera allmänheten om att kameror används på platsen. Datainspektionen övervakar också att kameraövervakning används på ett lagligt och korrekt sätt.

Fler nyheter